Publikační databáze

Nyní je možné se i z VÚRV Chomutov dostat do publikačních databází.

Abychom se mohli do databází dostat, tak je nutné se připojit přes server ve VÚRV Praha. To je možné dosáhnout nastavením Proxy serveru (IP adresa a port Vám bude sdělena na požádání). Proxy adresu je však nutné mít nastavenou pouze po dobu připojení do databází, jelikož připojení přes VÚRV snižuje rychlost připojení a pro VÚRV Praha znamená zvýšenou zátěž.

U všech databází stačí mít proxy zapnutou jen pro vstup do databáze. Jakmile se dostanete dovnitř, tak můžete proxy vypnout a šetřit svůj čas i konektivitu VÚRV Praha.

V odpoledních hodinách je připojení přes proxy často natolik pomalé, že se není možné do žádné databáze dostat. K prohledávání databází je proto dobré volit časné ranní nebo pozdní večerní hodiny.

Ne všechny časopisy a články v databázích jsou pro nás přístupné. Takže, když Vám bude odepřeno stáhnutí některého článku, tak je to s největší pravděpodobností proto, že na to nemáme oprávnění a nejde tedy o technický problém.

Rychlé nastavení proxy je možné si zabezpečit následujícími způsoby:

Prohlížeč Firefox (velmi jednoduché a rychlé):

 • nainstalujte si rozšíření QuickProxy,
 • restartujte prohlížeč,
 • jděte do Nástroje / Možnosti / Ruční konfigurace proxy serverů,
 • vyplňte políčka HTTP Proxy a Port,
 • klikněte pravým tlačítkem na malé kolečko s písmenem P ve stavovém řádku (vpravo dole ve Vašem prohlížeči),
 • nastavte "Manual Proxy Configuration" a "Automatically Turn Off Proxy On Browser Launch".

Nyní, když budete chtít vstoupit do databází, tak pouze klikněte levým tlačítkem na kolečko s písmenem P ve stavovém řádku, které se zbarví zeleně. Když skončíte s prací v databázi, tak na něj opět klikněte a ono se zbarví červeně.

U Internet Exploreru je snadnější měnit nastavení manuálně v Nástroje / Možnosti Internetu / Připojení / Nastavení místní sítě. Obdoba QuickProxy sice u IE existuje, ale nefunguje tak dobře, viz návod níže:

 • stáhněte si program Rychlé nastavení sítě,
 • rozbalte jej a nainstalujte,
 • spusťte program (tlačítko Start / Programy / Rychlé nastavení síťě),
 • tlačítku 1 přiřaďte soubor unins000.dat (klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Přidat DAT soubor),
 • zaškrtněte používat Proxy server vyplňte IP adresu Proxy serveru a Port,
 • uložte toto nastavení např. jako soubor unins002.dat,
 • přiřaďte tento soubor tlačítku 2.

Když budete chtít vstoupit do databáze, tak spusťte program Rychlé nastavení sítě, klikněte na tlačítko 2 a pak na "Uložit nastavení do počítače". Když v databázi skončíte, tak klikněte na tlačítko 1 a na "Uložit stavení do počítače".

Problém u Internet Exploreru je, že pokud je Internet Explorer zapnutý, tak není možno nastavení proxy měnit externím programem. Proto by bylo nutné nejprve IE vypnout, provést nastavení, IE zapnout,...

Comments