Expertní systém pro pěstování energetických a průmyslových plodin

Název
Název výsledku v původním jazyce: Expertní systém pro pěstování energetických a průmyslových plodin
Název výsledku v anglickém jazyce: Expert system for energy and technical crops production

Popis
Popis výsledku v původním jazyce výsledku: Expertní systém s využitím databázového systému a matematických modelů pomáhá hledat řešení otázek a problémů při pěstování a využívání energetických a průmyslových plodin.
Popis výsledku v anglickém jazyce: Expert system with use of database system and mathematical models helps to find solutions of quiestions and problems during production and utilization od energy and technical crops.

Klíčová slava
Klíčová slova - česky: software; expertní systém; biomasa
Klíčová slova - anglicky: software; expert sytem; biomass

Lokalizace výsledku
omlouváme se, stránka je nedostupná, v současnosti probíhá přenosu na jiný server

Technické parametry výsledku
Expertní systém pro energeické a průmyslové plodiny pomáhá zodpovědět následující otázky:
- Je možné moji půdu rekultivovat prostřednictvím fytoremediace?
- Jaké plodiny je možné v daných podmínkách pěstovat?
- Které plodiny jsou nejvýhodnější?
- Jak pěstovat vybrané plodiny?
- Které odpady mohu použít ke hnojení?
- Jak mohu hnojit?
- Jaké stroje a zařízení budu potřebovat pro pěstování, hnojení, rekultivaci, apod.?
- Jaké budou náklady?
- Jaké budou výnosy?
- O jaké dotace je možné se ucházet(na regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni)?
- Jaké národní, evropské a mezinárodní právní předpisy a standardy musím zohlednit?
- Jaký plevel/škůdce/choroba jsou na mém poli/porostu?
- Jak odstranit plevel/škůdce/chorobu?

Vlastník výsledku
Název vlastníka výsledku: VÚRV, v.v.i.
IČ vlastníka výsledku: 00027006
Stát vlastníka výsledku: Česká republika

Tvůrci

Software vznikl za přispění projektu 2B08085 Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd (2008-2011, MSM/2B)