Elektronický softwarový systém pro on-line „Vědecký časopis BiomassScience.org“

Název
Název výsledku v původním jazyce: Elektronický softwarový systém pro on-line „Vědecký časopis BiomassScience.org“
Název výsledku v anglickém jazyce: Electronic software system for on-line “Scientific Journal BiomassScience.org“

Popis
Popis výsledku v původním jazyce výsledku: Vědecký časopis umožňuje vkládání článků pro publikaci, koordinaci recenzního řízení a publikování vědeckých článků.
Popis výsledku v anglickém jazyce: The scientific Journal enables to upload articles, coordination of review procedure and scientific article publication.

Klíčová slava
Klíčová slova - česky: software; vědecký časopis; biomasa
Klíčová slova - anglicky: software; scientific journal; biomass

Lokalizace výsledku
 omlouváme se, stránka je nedostupná, v současnosti probíhá přenosu na jiný server

Technické parametry výsledku
Online systém pro sběr článků, koordinaci recenzního řízení a publikaci vědeckých článků byl vytvořen a otestován. V roce 2011 začnou být publikovány první články. Vědecký časopis bude následně využíván v rámci dalších projektů a činnosti VÚRV, v.v.i.

Vlastník výsledku
Název vlastníka výsledku: VÚRV, v.v.i.
IČ vlastníka výsledku: 00027006
Stát vlastníka výsledku: Česká republika

Tvůrci

Software vznikl za přispění projektu 2B08085 Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd (2008-2011, MSM/2B)