Databázový systém energetických a průmyslových plodin

Název
Název výsledku v původním jazyce: Databázový systém energetických a průmyslových plodin
Název výsledku v anglickém jazyce: Database system for energy and technical crops

Popis
Popis výsledku v původním jazyce výsledku: Databázový systém umožňuje snadné vytváření nových databází, provazování vytvořených databází s jinými, prezentaci dat na webu, spolupráci více autorů při správě databází, export a sdílení dat.
Popis výsledku v anglickém jazyce: Database system enables simple development of new databases, linking of created databases, presentation of data on web, cooperation of more authors in database management, data export and sharing.

Klíčová slava
Klíčová slova - česky: software; databázový systém; biomasa
Klíčová slova - anglicky: software; database sytem; biomass

Lokalizace výsledku
omlouváme se, stránka je nedostupná, v současnosti probíhá přenosu na jiný server

Technické parametry výsledku
Vytvořený databázový systém byl otestován při tvorbě databází pesticidů, strojů a zařízení, metod pro pěstování a zpracování plodin, energetických a průmyslových plodin. Databázový systém slouží jako základ při tvorbě expertního systému pro pěstování energetických a průmyslových plodin.

Vlastník výsledku
Název vlastníka výsledku: VÚRV, v.v.i.
IČ vlastníka výsledku: 00027006
Stát vlastníka výsledku: Česká republika

Tvůrci

Software vznikl za přispění projektu 2B08085 Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd (2008-2011, MSM/2B)