Hlavní stránka‎ > ‎

Nabídka zaměstnání

Nabízíme 1 pracovní místo na pozici výzkumný pracovník ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Chomutově.
Požadujeme univerzitní vzdělání nejlépe v oboru chemie životního prostředí nebo agrochemie a schopnost samostatné vědecké práce. Výhodou jsou:

  • zkušenosti s vědeckou prací,
  • publikace ve vědeckých časopisech,
  • zkušenosti s řízením výzkumných projektů,
  • jazykové znalosti (zejména angličtina a němčina),
  • počítačové dovednosti (zejména programování v PHP a GIS).

Práce u nás Vám umožní se účastnit na národních i mezinárodních projektech z oblasti agroekologie, např. využití obnovitelných zdrojů energie, zemědělská produkce biomasy, výroba kapalných a plynných biopaliv, zemědělská rekultivace a bioremediace poškozených půd, příprava online expertních systémů a databází, monitoring složek životního prostředí, apod.
Pokud máte zájem o práci u nás, tak pošlete na adresu zamestnani@eto.vurv.cz následující dokumenty:

  • profesní životopis,
  • kontaktní údaje,
  • seznam publikací.

U čerstvých absolventů, kteří ještě nemají zkušenosti s vědeckou prací, požadujeme rovněž kopie diplomu a dodatku k diplomu se seznamem absolvovaných předmětů a obdržených známek. 

Comments